8 Şubat 2020 Cumartesi

THE PEARL OF SOUTH MARMARA BANDIRMA GÜNEY MARMARA’NIN İNCİSİTHE PEARL OF SOUTH MARMARA

BANDIRMA

GÜNEY MARMARA’NIN İNCİSİ


Marmara Denizi’nin güneyinde, aynı isimle anılan körfezde yer alan Bandırma önemli bir liman kentidir. Antik çağlardan bu yana zengin bir tarihi olan Bandırma günümüzde de bu değerini korumaktadır.

Şehrin kuruluş zamanı kesin olarak bilinmemekle birlikte çeşitli araştırmalardan, Bandırma’nın M.Ö. 8 ve 9. Yüzyıllar arasında, Kapıdağ yarımadasındaki Kyzikos şehri ile aynı zamanda kurulmuş olabileceği sonucuna varılmıştır. Bir balıkçı köyü olan ve Kyzikos şehir devletinin limanı olarak da kullanılan Bandırma, o yıllarda “Güvenilir Liman” anlamına gelen PANORMOS olarak anılıyordu. Çeşitli zamanlarda Frigler, Mysialılar, Traklar ve Perslerin egemenliğine kalan Bandırma bölgesi, M. Ö. 334 yılında Makedonya kralı Büyük İskender tarafından fethedilmiş, daha sonraki yıllarda ise Roma ve Bizanslıların eline geçmiştir. Bandırma 13. Yüzyılın başlarında Karesi Beyliğinin himayesi altına girmiş, 1336 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlıların eline geçmiştir.

Bandırma is an important port city in the South of the Marmara Sea on the gulf of the same name. With a rich history since ancient times, Bandırma stil maintains this value.
Although the exact time of the establishment of the city is unknown, from various researches, it is concluded that Bandırma may have been established at the same time as the city of Kyzikos on the Kapidag peninsula between the 8thand 9th centuries BC, Bandırma, a fishing village and also used as the port of the city state of Kyzikos, was called PANORMOS “Reliable Harbor” in those years . Bandırma region which was ruled bay Phrygians, Mysians, Thracians and Persians at various times, was conquered by Alexander the Great, King of Macedonia in 334BC, and in the following years fell in the hands of Rome and Byzantines, Bandırma came under the auspices of Karesi Principatily at the beginning of the 23th century and in 1336 it was conquered by the Ottomans under the rule of Orhan Gazi.

Eski dönemlerde İstanbul ile Ege bölgesinin bağlantısını sağlayan tek liman kenti olması şehrin hep gündemde olmasını sağlamıştır. Bandırma hem İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerin ortasında yer alan konumu hem de bir arada bulundurduğu kara, deniz ve demiryolu ulaşım olanakları ile oldukça büyük önem taşımaktadır. Bandırma karayolu ile Balıkesir üzerinden Ege’ye ve güneye, Bursa üzerinden tüm Anadolu’ya ve İstanbul’a, Çanakkale üzerinden de Trakya’ya, kısaca yurdumuzun her yanına rahat ulaşım olanağı olan bir kenttir.

The fact that it was the only port city that provided the connection between İstanbul and the Aegean region in ancient times has made the city always remain on the agenda. Bandırma is of great importance with its location in the middle of big cities such as Istanbul, Izmir and Bursa, as well as land, sea and rail transportation facilities. It is a city with easy access to the Aegean and south via Balıkesir, via Bandırma highway, to all Anatolia and Istanbul via Bursa, to Thrace via Çanakkale and to all parts of our country.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder