27 Mayıs 2020 Çarşamba

ANCİENT CITY OF DASKYLEION ANTİK KENTİ İKİNCİ BÖLÜMANCİENT CITY OF DASKYLEION ANTİK KENTİ

İKİNCİ BÖLÜM

Hellenistik kalıntılar bu dönemde Daskyleion’un halen önemli bir merkez olduğunu göstermektedir. Özellikle İncili Duvar olarak adlandırılan teras-sur duvarı Hellenistik Dönem’e ait en dikkat çekici mimari kalıntılardan biridir. Duvarın yapımı esnasında, üzerinde inci dizileri bulunan ve aslında daha önceki dönemlere ait olan devşirme mimari blokların kullanılmış olması nedeniyle duvara İncili Duvar adı verilmiştir.

İ.Ö. 2. Yy’dan sonra Daskyleion’da yerleşim zayıflamıştır. Roma Döneminde höyüğün çevresinde çiftliklerin kurulduğu bilinmektedir. Ortaçağ’da ise Hisartepe’de bugün yer yer surları ve kuleleri takip edilebilen bir Bizans Kalesi inşa edilmiştir. Kalenin yapımında höyükteki daha erken yapılardan alınan mimari blokların kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Hellenistic remains indicate that Daskyleion was stil an important center during this period. Especially the terrace-fortification wall, named as the Pearly Wall, is one of the most remarkable architectural remains of the Hellenistic Period. During its construction, it was called the Pearl Wall because of the use of reused architectural blocks with pearl strings from earlier periods.
After the 2nd century BC, the settlement in Daskyleion weakened. İt is known that during the Roman period farms were built around the mound. In the Midlle Ages, a Byzantine castle was built in Hisartepe, where the walls and towers can be traced today. It is understood that the architectural blocks taken from the earlier structures were used in the construction of the castle.

Lydia uygarlığına ait yerleşim kalıntılarının, Hisartepe’nin en tepesinde , yani yerleşimlerin merkezinde, “Kült Yolu” olarak adlandırdığımız alanda yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Akhaemenid Evre’nin hemen altında yer alan Lydia tabakaları özellikle son yıllarda çok önemli buluntular vermiştir. Akhaemenid Dönem’e ait “Üç Odalı Yapı”nın C Mekanı’nın alt tabakalarında iki kere yangın geçirmiş ve bir bölümü mutfak olarak kullanılmış mekanlar ile karşılaşılmıştır. İ. Ö. Yaklaşık 540’lı yıllara tarihlenen yangın tabakası içinden, olasılıkla dinsel bir sahneyi betimleyen değerli maden figürler ele geçmiştir. “Kült Yolu” olarak adlandırılan bu yol ateş kültüyle ilgili törenlerin yapıldığı kutsal bir yol olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Son yıllardaki kazılar sonucunda Hisartepe’nin doğu yamacında yer alan kare planlı yapıyı ortaya çıkarmak ve tabakalanmayı görebilmek amacıyla yapılan çalışmalarda Daskyleion ‘da bugüne kadar ele geçen en yüksek korunmuş duvar ortaya çıkarılmıştır.

It is understood thatt the settlement remains belonging to the Lydian civilisation are concentrated on the top of Hisartepe, in the center of the settlements, in the area we call “Cult Road”. The Lydian strata, located just below the Achaemenid phase, have yielded significant finds, especially in recent years. In the lower levels of Room C of the ThreRoomed Structure ait belonging to the Achaemenid Period, two fires had been experienced and spaces have been discovered, some parts of which has been used as kitchen oil. Precious metal figures, probably depicting a religious scene, were recovered from the fire layer dating back to the 540s. This road, which is called Cult Road, is interpreted as a sacred road where ceremonies about fire cult are held. As a result of the excavations carried out in order to reveal the square structure on the eastern slope of Hisartepe and to see the stratification in recent years , the highest preserved wall uncovered in Daskyleion has been unearthed during the excavations.  

1952 yılında Kurt Bittel tarafından Hisartepe üzerinde yer aldığı saptanan Daskyeion’da ilk arkeolojik kazılar, bir yıl sonra Ekrem Akurgal tarafından başlatılmış ve 1959yılına kadar da devam etmiştir. Bu ilk dönem kazılarında ele geçen Greko-Pers kabartmaları ve bullalar, Daskyleion’ın bir Akhaemenid Dönem satraplık (valilik) merkezi olduğuna dair en önemli kanıtları oluşturmaktadır. 28 yıllık bir aradan sonra 1988 yılında Prof. Dr. Tomris Bakır tarafından yeniden başlatılan kazılar 2008 yılına kadar kesintisiz devam etmiştir. Bu ikinci dönem kazılarında ise Daskyleion’da Akhaemenidler’in yanı sıra Phryg ve Lyd kültürlerinin de varlığına işaret eden önemli yapı kalıntıları ve eserler ortaya çıkarılmıştır. 2009yılında Doç. Dr. Kaan İren tarafından devralınan Daskyleion kazıları halen O”nun başkanlığında yürütülmektedir.

The first archaeological excavations at Daskyleion, which was discovered bey Kurt Bittel in 1952, were initiated by Ekrem Akurgal a year later and continued until 1959. The Greco-Persian reliefs and bulls uncovered in these early excavations constitue the most important evidence that Daskyleion was an Achaemenid period satrap center. After a break of 28 years in 1988, excavations were started by Prof. Dr. Tomris Bakır and continued uninterrupted until 2008. During the second period excavations, important building remains and artifacts indicating the presence of the Phrygian and Lydian cultures were uncovered in Daskyleion as well as the Archaemenids. In 2009 The Daskyleion excavations were taken over by Assoc. Dr. Kaan Iren anda re stil being conducted under his direction.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder