21 Eylül 2020 Pazartesi

İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI'NIN GÖZÜYLE GÜNEY MARMARA (MYSİA) KİTABININ TANITIM YAZISI

Başlarken…

Eskiden “Küçük Asya” denilen bugünkü Anadolu yarımadası, yerkürenin jeolojik oluşumlarının en ilginç mikro-plakalarından birini temsil etmesi ilkçağlardan, hatta tarih öncesinden beri gelen Eski Dünya, “Afro-Avrasya”nın ortasında kavimler göçü için bir köprü olması nedeniyle yeryüzünün çok önemli jeo-stratejik bir kara parçasını oluşturur.

Öte yandan, Anadolu’nun kuzey batısındaki Güney Marmara bölümü ise doğasının sağladığı yüksek biyolojik verimliliğinin çekiciliğinden dolayı dünyada en çok göç alıp vermiş bir coğrafi-demografik bölge olmaya adaylığını koymaktadır.

Ayrıca, Güney Marmara’nın Antik çağda “Küçük Misya” denen Gönen Çayı ile Nilüfer Çayı arasında kalan daha küçük bir parçasının olağanüstü yüksek tarımsal verimliliğinin sonucu Neolitik ile birlikte çok yoğun bir köyleşmeye ve daha sonra ticaretin gelişmesiyle ile birlikte de yoğun bir beldeleşmeye sahne olduğu görülür.

Öte yandan doğal verimliliğinin insanoğluna bağış ettiği geçimsel refahın kentsel oluşumlara yol açmış olması diğer bir yönden de bugün Güney Marmara’nın arkeolojik değerler bakımından çok zengin bir bölge olmasına zemin hazırlamıştır.

Dolayısıyla “Küçük Misya”nın Bursa ve Çanakkale dışında kalıp günümüzde Balıkesir iline bağlı verimli ilçe merkezlerimiz, Bandırma, Gönen, Erdek, Manyas ve Marmara’nın kent nüveleri olarak gelişim öykülerini arayıp bulmak için hem bugüne hem de kadim dönemlere bakmak gerektiğini anladık.

Bu bakış kapsamında, Güney Marmara’nın bu bölgesinin mitolojik, tarihsel, ekolojik, kültürel, folklorik ve arkeolojik değerlerini, gelenek ve görenekleri yurda ve dünyaya tanıtmak üzere ilk olarak Gönen’de oluşturulup haftalık toplanan çalışma grupları şeklinde başlayan platformlaşma sürecini sonradan başta Bandırma olmak üzere alt bölgenin diğer üç ilçesini de kapsama alacak şekilde genişlettik.

Şimdi artık İnternet ortamında her bir ilçe merkezine özgü kültürel haberleri yayımlamak için oluşturulmuş sosyal medya ortamlarının bir araya gelmeleri ile oluşmuş olan GMKPB, Güney Marmara Kültür Platformları Birliği mevcuttur. Birlik yürütme kurulu aylık ve yıllık çalışma programları çerçevesinde her ay Bandırma’da toplanarak yaptığı değerlendirmeler sonucu projeler üreterek çalışmalarını sürdürmektedir.

Öte yandan sürmekte olan sivil toplumsal niteliğindeki bu faaliyetlerde ortaya çıkan tüzel kişilik gereğini karşılamak üzere de Güney Marmara Yaşam, Kültür ve Sanat Derneği kurulmuştur.

2014’ten bu yana örgütlenme, iletişim, tanıtım ve bölgesel sorunların saptanması ile geçen birkaç yılın ardından şimdi artık doğrudan çözüme yönelik projelerin oluşturulması şeklindeki faaliyet dönemine geçilmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda ilk olarak Güney Marmara’nın tarihi ve arkeolojik değerini tanıtmak üzere genele referans niteliği taşıyan kitabi bir belgenin hazır edilmesi şeklindeki proje oluşturulması kararlaştırıldı. Böylece Küçük Misya’nın Karesi Vilayeti’nde kalan bölgesinin tarih ve arkeolojisini kısaca genel tanıtımı yapan, fakat artık dil ve içerik açısından yenilenmesi gerekli olan değerli Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Karesi Vilayeti Tarihçesi adlı kitabının bu bölümü kapsamında bir kitap çalışması projesi oluşturuldu.

Bu kapsamda Ulaş Töe Sivrioğlu ve Abdullah Yılmaz’ın değerli ve gayretli çalışmaları ile ilgili yapıtın, içeriğine eklenen yeni bilgi ve görseller ve olağan üstü güzel değişiklikle genişlemiş güncellenmiş olan yepyeni bir kitap oluşturulması projesine 2018’de başlandı ve sonuçta şimdi elinizde tuttuğunuz bu özgün yapıtın ortaya çıkması sağlandı.

Bu kapsamda proje oluşumunun çeşitli aşamalarına katkı sağlayan başta Ulaş Töre Sivrioğlu ve Abdullah Yılmaz olmak üzere GMKPB üyesi dostlarım ile maddi desteği esirgemeyen, Bandırma’nın eğitsel ve kültürel gelişimine katkıları bağlamında Bandırma’nın ve bölgenin tarihsel bilinç ve sorumluluğunu idrak etmiş olduklarını daima gösteren KEV yöneticisi Yavuz Demiralay ve yardımcıları ile mütevellilerine teşekkürlerimi aktarmayı bir borç bilirim.

Mustafa Özcan

 

 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder