10 Mayıs 2019 Cuma

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ 17-18-19 Eylül 2018 tarihli yayınlanmış bildiri özetlerindenBANDIRMA’DA SOSYO-EKONOMİK HAYATIN GELİŞİMİDoç. Dr. Metehan YILGÖR*

Duygu SEVİM AYTAN**ÖZET;


Yüzölçümü 690km2 olan Bandırma’nın denizden yüksekliği 1 metre ile 764 metre arasında değişmektedir. Aynı adla anılan körfezde yer alan Bandırma önemli bir liman kentidir. İstanbul, Bursa ve İzmir illerinin köşelerini oluşturduğu varsayılan üçgenin ortasında bulunmaktadır. Bu illere ortalama 2 saatlik uzaklıktadır. Bandırma’nın bir önemli özelliği de, her alanda ülkemizin en büyük kenti olan İstanbul’un, Marmara ve Ege bölgeleriyle bağlantısını sağlayan bir noktada bulunmasıdır. Gelişmiş ve donanımlı limanı ile İstanbul’un bir giriş kapısı özelliğini taşımaktadır. Bandırma, özellikle 1970’ten sonra, büyük bir sanayileşme sürecine girmiş ve ekonomik bir çekim merkezi olmuştur. Bu durumda Bandırma’nın Marmara Bölgesi’nde yükleme-boşaltma kapasitesi açısından önemli bir limana sahip olması, sahaya, demiryolu ve karayolu ile kolayca ulaşılması ve İstanbul’a yakınlığı gibi özellikleri etkili olmuştur.
Bandırma bir Büyükşehrin uydusu olamayacak kadar büyük ekonomik ve sosyal gelişme dinamiklerine sahiptir.  Bu kadar önemli bir merkezin Büyükşehir organizasyonu ile yönetmek yerel yönetim anlayışına da uymamaktadır. Bandırma ekonomik ve sosyal açıdan çok önemli dinamiklere sahip bir gelişme merkezidir. Bu açıdan Bandırma’nın gelişme potansiyeli ancak il yapılması yolu ile sağlanacak organizasyonla hayata geçirilebilir. Bandırma’nın sahip olduğu özellikler bir büyük şehrin uydusu olarak yönetilmesini fiilen imkânsız kılmaktadır. Üstelik böyle bir tercih yerinden yönetim mantığına da uymamaktadır.
Çalışmamızda, Bandırma’nın tarihi, coğrafyası, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı yanında il olmasını destekleyen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Tarım ve Hayvancılıktaki durumu, Bandırma’nın gelişimini etkileyecek Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesi(TANAP), Türkiye Yunanistan Doğalgaz Enterkonneksiyonu (TTP), Bandırma’da bulunan rüzgâr enerji santralleri(BARES, Büyük Anadolu Lojistik Operasyonu(BALO), Chemport projesi, gelecekte bölgedeki ulaşım hatları ve Bandırma’nın bu ulaşım ağı içindeki önemi ayrıntılı olarak incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler; Bandırma’nın sosyo-ekonomik, TANAP, TTP, BARES, BALO, Chemport


*Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF, Ekonometri Bölümü
**Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, SBE, Ekonometri ABD


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder