11 Haziran 2019 Salı

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI'nın Karesi Vilayeti Tarihçesi Kitabından Sadeleştirilmiş Bir Bölüm
                                           TRUVA SAVAŞI VE MİZYA


Truva Hükümdarı (Laomedon)un oğlu (Priyam, Priamos) Yunanlılarla olan meşhur Truva Savaşında diğer bazı Küçük Asya kavimleri gibi Mizyalıları da yönetimine almıştı. Bu sırada Mizya’daki aşağıdaki hükümetler Truvalıların siyasi etkisi altındaydı.
Truva Savaşı sırasında Truva civarında (Silisyenler, Cilicianlar) oturuyorlardı. Yunanlılar buraya geldikleri zaman Silisyiyenlerin (Minos) ve (Aetyon) isimlerinde iki reisleri vardı. Bunlardan birincisi Lirnesos21 beldesinde diğeri(Pilakos) Dağı eteğinde bulunuyorlardı. 
Savaştan sonra Aşil(Silizyen)lerin her iki şehrini de tahrip etmiş ve Silizyenler de Kilikyaya giderek Suriyelilerden o bölgeyi almışlar ve oraya yerleşmişlerdir. Yine bu esnada (Lalaj, Leleg) kavmi Silizyenlerin komşusu olarak Mizya’daydılar. Bunlar Adremityum Körfezinin kuzeyinde yerleşmiş olup şehirleri İda Dağından inen (San Niyoeyiz ) Nehri civarında(Pedesus) şehriydi.22 Bu şehirde (Aşil)in (Tebe, Thebe) ile 23 (Lirnesos, Lyrneessus)a saldırması sırasında onun tarafından tahrip edildi.
Eski Dardanus(Dardanos) şehri(Hellospont) girişinde olup(Peropontid)e kadar devam eden sahilde merkezi (Arizbe) olan küçük bir hükümet vardı. Şehir (Selleis) Nehri kenarında olup kralı (Azipos, Aesepus)isminde birisiydi.(Azipus) müttefiki (Priyam)ın ordularından birine kumanda ediyordu. (Perkot)(Praktiyun)(Sestus) ve (Abidos) şehirleri de bu krala aitti.
Arizbe hükümetinin doğusunda Propontid sahilinde (Granik, Granicus) nehrine doğru aynı adı olan şehirlerden başka (Apasos) (Pitia)  şehirlerini içeren (Adreste, Adrasteia)de küçük bir hükümet vardı.25 Bu şehrin de doğusunda ve içinde (Zeleya=Sarıköy)lülere ait arazi bulunuyordu. (Zelea) arazisini (İda) Dağından çıkan (İzepos=Gönen) Nehri suluyordu. Zeleyalılar (Likaon)un oğlu(Pandaros)un kumandasında olarak Truvalılara destek kuvvetlerle yardım etmişlerdi.
Bu saydığımız kavimlerin (İliyon, İlium) da denilen 26 Truva krallarının etkisi altında oldukları kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Homer; Truva kralları etkisinin Limni’ den Hellespon ve Frijyaya kadar geçerli olduğunu kaydediyor.
Mizyalılar Karesi ve çevresine yerleştikleri tarihten itibaren ilk aşiret güçleri müstesna olmak üzere tam bağımsız bir devlet kuramayarak zaman zaman galip gelen devletlere tabi olmuşlardı.
Mizyalıların ilk devirlerinde (Truva) devletine tabi oldukları kuvvetle muhtemeldir. Mizyalılar bu savaşa (Karumis) ve uğurlu (Önüm) kumandasında olarak katılmışlardı. Yine Mizya bölgesinde olan Zeleya hâkimi (Pandaros)da emrindekilerle bu savaşta büyük fedakârlıklar göstermiş ve bu yüzden öldürülmüştü.21-Lirnesos=Edremitin Havran köyü ile Burhaniye arasındaymış
22-Edremit körfezinin kuzey sahilindedir
23-Tebe=Edremit civarındaydı
24-Arizbe=Lâpseki ile Çanakkale kasabaları arasında takriben (Perkut= Burgaz) taraflarına düşüyor.
25-Adrestea=Bu şehrin bu günkü yeri bilinmemektedir.(Homer) bu şehrin (Tire) dağı üzerinde olduğunu kaydediyor.
26-İliyon=Truva şehrinde asıl kalenin ismi ise de sonradan hükümete sancak olmuştur.
27-Hicretten yaklaşık (1330, ) sene önce (M 290)Lidya hükümdarı (Kotun)un vefatından sonra Türkler Küçük Asya’yı işgal etmişlerdir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder